Vi bygger en upphöjd gång- och cykelöverfart och asfalterar Mäster Jacobs gata

När NSVA börjar bli klara med ett ledningsarbete på Mäster Jacobs gata är det från 22 april 2024 dags för Helsingborgs stad att asfaltera gatan. Vi passar också på att anlägga en upphöjd gång- och cykelöverfart vid Rektorsgatan för att göra det enklare och säkrare för den som går och cyklar. Går allt som planerat är vi klara i slutet av maj 2024.

Sedan början av 2024 arbetar NSVA med att byta ut vattenledningen samt anlägga ny spill- och dagvattenledningar i Mäster Jacobs gata. Mer information om ledningsarbetet finns på NSVA:s projektwebb.

Det här gör vi

  • Vi anlägger en upphöjd gång- och cykelöverfart över Mäster Jacobs gata vid Rektorsgatan. Det gör vi för att det ska bli enklare och säkrare för den som går och cyklar.
  • Vi färdigställer Mäster Jacobs gata efter NSVA:s ledningsarbete. Vi asfalterar gatan, sätter om kantsten och lägger om gångbanorna med nya plattor och grus.

Så påverkas du

  • Mäster Jacobs gata är fortsatt avstängd, men du som bor i området kan komma in på gatan.
  • När vi arbetar med gång- och cykelöverfarten är framkomligheten begränsad på Rektorsgatan, men du som kör bil kan hela tiden passera. Du som går och cyklar får passera på andra sidan Rektorsgatan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.