Vill du jobba som volontär i Europa?

Du som är mellan 18 och 30 år och är bosatt i Helsingborg, har nu chansen att åka ut i Europa som volontär. Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg är godkänd sändande organisation för volontärtjänstgöring inom Erasmus +.

Som volontär inom Europeisk volontärtjänst (EVS) kan du välja att åka till något EU-land eller till länder på västra Balkan, östra Europa och Kaukasus, och länderna kring Medelhavet. Du kan vara i volontärtjänst i allt från 2 till 12 månader. Läs mer om volontärtjänst på mucf.se.

Information om projekt och länder

I Helsingborg kan du få hjälp med frågor kring volontärtjänstgöring av Cecilia Nilsson, telefon 042-10 45 91, som arbetar på Arbetsmarknadsförvaltningen. På Internet finns information om länder och platser som du kan åka till och vilka projekt som är aktuella att medverka i. Läs mer om länder och projekt på europa.eu.

När kan jag åka?

I stort sätt kan du åka när som, det beror mer på när ditt eventuella värdland kan ta emot dig. Helsingborgs stad tar också emot volontärer från europeiska organisationer.

Du kan läsa mer på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats.

Det kostar inget att åka

Det kostar inte dig någonting att åka som volontär, om du inte vill ta med extra fickpengar. Du kommer att få fickpengar av mottagarorganisationen i det land du valt att åka till. Beloppen varierar beroende på vilket land du åker till.

Som volontär får du:

  • alla resor betalda
  • mat- och fickpengar
  • fulltecknad försäkring
  • eventuella lokala transportkostnader
  • boende
  • kort språkintroduktion.