Praktik och arbetsträning

I Helsingborg kan du få hjälp med att hitta en praktikplats om du är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Vill du ha hjälp med att få en praktikplats ska du kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen eller din socialsekreterare om du har försörjningsstöd.

Arbetsträning för personer med funktionsnedsättning

Människor med olika funktionsnedsättningar kan få arbetsträning genom särskilda aktiviteter som kommunen anordnar. Arbetsträning för funktionshindrade ingår i daglig verksamhet inom LSS.

För dig som går i skolan eller på universitetet

Om du är studerande och söker praktik- eller praoplats, ska du kontakta arbetsplatsen där du vill praktisera.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?