Intyg för praktik

För att öka dina chanser till arbete och för att få ett kvitto på vad du har lärt dig under tiden som du har praktiserat, kan du få ett särskilt intyg som bevisar dina nya yrkeskunskaper.

De olika arbetsuppgifterna som du lärt dig under din praktiktid är beskrivna i intyget* och bekräftar din nya kunskap. Varje arbetsmoment är godkänt av andra företag i samma bransch. Det gör att intyget har stor betydelse när du söker jobb hos andra arbetsgivare inom samma yrkeskategori.

Det blir helt enkelt tydligt vad du har lärt dig och vad du kan.

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer.

* Alla praktikplatser erbjuder inte det här intyget. Be arbetsplatsen kontakta oss i Helsingborgs stad så berättar vi mer om hur de ska göra.