Så är det att jobba i staden

På de här sidorna får du en bild av vilka vi är och vad som är viktigt för oss. Du får också möta några av oss som själva berättar om vad vi arbetar med och vad som driver oss i vårt arbete.

Vi testar, gör misstag, lär oss och testar igen 

Samhället står inför många spännande utmaningar. De offentliga intäkterna kommer att minska och vi behöver hitta nya, mer effektiva sätt att använda våra resurser. Fler vill bosätta sig i attraktiva städer som Helsingborg och förväntar sig ökad livskvalitet och ännu bättre service. Därför tror vi på att testa, prova, göra misstag, lära sig och sedan testa igen. Vi tror även att vi inte kommer att kunna lösa alla våra utmaningar på egen hand, utan vi behöver samarbeta och ta tillvara invånarnas, föreningslivets, näringslivets och akademins förmågor och engagemang. Den digitala utvecklingen går i allt snabbare takt och vi vill göra vad vi kan för att använda de möjligheter som det innebär i våra verksamheter. Nästa steg är att utforska hur vi kan använda maskininlärning och artificiell intelligens, AI, ännu mer i vardagen.

För att ha koll på de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som förändringar i omvärlden medför gör vi varje år en trend- och omvärldsanalys. Läs mer om vår verksamhet i ett sammanhang i trend och omvärldsanalysen.

Vi ska bli en av Europas mest innovativa städer 

Vi har en vision om hur staden ska förändras och utvecklas fram till år 2035. Visionen togs fram 2012 och alla politiska partier var överens om framtidsbilden. Vi har kommit en bra bit på vår förändringsresa och en viktig station på vägen är år 2022 då Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer. Det är ett mål som vi arbetar mot inte för att det är häftigt, utan för att det är nödvändigt om helsingborgarna ska kunna fortsätta ha god livskvalitet och en välfärd som möter deras förväntningar. Detta arbete, som vi kallar H22, är motorn som driver på utvecklingen, med dedikerade resurser som bara får användas till innovation. Under sommaren 2022 kommer arbetet att visas upp på en stadsmässa som sträcker sig över hela staden.

Om du börjar jobba hos oss blir du en viktig del i arbetet med H22. Läs mer om H22 och om hur du kan bidra. 

Vi har helsingborgarnas fokus 

Vi som arbetar i Helsingborgs stad finns till för många olika grupper av människor. De kan till exempel vara brukare, idrottsföreningar, trafikanter eller medarbetare. Beroende på typ av verksamhet använder vi olika begrepp för olika grupper. Gemensamt för alla som använder stadens tjänster är att de alltid förväntar sig god service. Det är de som använder våra tjänster som avgör vad som är god service. Därför strävar vi alltid efter att ha ett utifrånperspektiv, att se på vår verksamhet utifrån och in. Alltså inte att bara fokusera på helsingborgarna utan att faktiskt ha helsingborgarnas fokus.

Att ha helsingborgarnas fokus hjälper oss att förstå vad som är viktigt för de vi finns till för. Läs mer om vår servicepolicy på webbplatsen Så styrs Helsingborg. 

Vi skapar demokrati i praktiken 

I staden arbetar både politiker och tjänstepersonermen med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter. Politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen och vi tjänstepersoner bestämmer sedan hur vi praktiskt ska göra för att nå de resultat som politikerna har fattat beslut om. Så oavsett om du arbetar som lärare, undersköterska, chef, handläggare, ingenjör, tekniker eller något annat så är ditt uppdrag ett resultat av de politiska beslut som fattats.

Därför är du en av de viktigaste delarna som finns i ett demokratiskt samhälle. Läs mer om hur staden styrs på webbplatsen Så styrs Helsingborg. 

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?