Så är det att jobba i staden

På de här sidorna får du en bild av vilka vi är och vad som är viktigt för oss. Du får också möta några av oss som själva berättar om vad vi arbetar med och vad som driver oss i vårt arbete.

Helsingborgs stad som arbetsgivare

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Vi testar, gör misstag, lär oss och testar igen 

Samhället står inför många spännande utmaningar. De offentliga intäkterna kommer att minska och vi behöver hitta nya, mer effektiva sätt att använda våra resurser. Fler vill bosätta sig i attraktiva städer som Helsingborg och förväntar sig ökad livskvalitet och ännu bättre service. Därför tror vi på att testa, prova, göra misstag, lära sig och sedan testa igen. Vi tror även att vi inte kommer att kunna lösa alla våra utmaningar på egen hand, utan vi behöver samarbeta och ta tillvara invånarnas, föreningslivets, näringslivets och akademins förmågor och engagemang. Den digitala utvecklingen går i allt snabbare takt och vi vill göra vad vi kan för att använda de möjligheter som det innebär i våra verksamheter. Nästa steg är att utforska hur vi kan använda maskininlärning och artificiell intelligens, AI, ännu mer i vardagen.

För att ha koll på de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som förändringar i omvärlden medför gör vi varje år en trend- och omvärldsanalys. Läs mer om vår verksamhet i ett sammanhang i trend och omvärldsanalysen.

Vi gör tillsammans Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i 2027

Vi har en vision om hur staden ska förändras och utvecklas fram till år 2035. Visionen togs fram 2012 och alla politiska partier var överens om framtidsbilden. Vi har kommit en bra bit på vår förändringsresa och en viktig station på vägen var år 2019 då vi startade upp vårt innovationsarbete (H22). Politiken satsade 250 miljoner på detta arbete och vi arbetade intensivt fram till 2022 som var nästa hållplats. Då genomförde vi H22 cityexpo och uppnådde målet med att bli en av Europas mest innovativa städer. Nu blickar vi framåt mot 2027 fortfarande med innovation i fokus och bygger vidare på satsningen på H22 och på stadens innovationsresa. Det gör vi för att det är nödvändigt för att kunna bidra till helsingborgarnas ha goda livskvalitet och en välfärd som möter deras förväntningar. Vi gör det tillsammans med samspel och innovation.

Vi har helsingborgarnas fokus 

Vi som arbetar i Helsingborgs stad finns till för många olika grupper av människor. De kan till exempel vara brukare, idrottsföreningar, trafikanter eller medarbetare. Beroende på typ av verksamhet använder vi olika begrepp för olika grupper. Gemensamt för alla som använder stadens tjänster är att de alltid förväntar sig god service. Det är de som använder våra tjänster som avgör vad som är god service. Därför strävar vi alltid efter att ha ett utifrånperspektiv, att se på vår verksamhet utifrån och in. Alltså inte att bara fokusera på helsingborgarna utan att faktiskt ha helsingborgarnas fokus.

Att ha helsingborgarnas fokus hjälper oss att förstå vad som är viktigt för de vi finns till för. Läs mer om vår servicepolicy på webbplatsen Så styrs Helsingborg. 

Vi skapar demokrati i praktiken 

I staden arbetar både politiker och tjänstepersonermen med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter. Politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen och vi tjänstepersoner bestämmer sedan hur vi praktiskt ska göra för att nå de resultat som politikerna har fattat beslut om. Så oavsett om du arbetar som lärare, undersköterska, chef, handläggare, ingenjör, tekniker eller något annat så är ditt uppdrag ett resultat av de politiska beslut som fattats.

Därför är du en av de viktigaste delarna som finns i ett demokratiskt samhälle. Läs mer om hur staden styrs på webbplatsen Så styrs Helsingborg. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.