Att jobba på stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar, bygger och förvaltar Helsingborgs stad. Vi utvecklar våra stadsmiljöer och grönstruktur till platser där människor vill vara. Vi arbetar med strategisk planering, möjliggör för ny bebyggelse och infrastruktur samt utvecklar stadens offentliga rum. Vi ansvarar också för drift och underhåll av gator, torg, parker, natur och stränder, bygglov, detaljplaner, kartproduktion och fastighetsbildning med mera.

Vi är en arbetsplats med högt till tak och mycket kärlek, där medarbetare trivs och stannar länge. Vi brinner för att utveckla livet mellan husen genom att skapa en tillgänglig och hållbar stad, för alla människor i staden.

Stadsbyggnadsnämnden styr förvaltningen politiskt. Stadsbyggnadsnämndens uppdrag, ledamöter, reglementen, kallelser och protokoll (tromanpublik.se).

Förvaltningen har drygt 250 medarbetare och leds av stadsbyggnadsdirektören och förvaltningschefen Anna Möller. Vi har fyra avdelningar:

  • Stadsplanering ansvarar för stadens strategiska och långsiktiga fysiska planering och reglerar hur mark och vatten får användas. Vi ansvarar även för stadens kartunderlag, fastighetsregister, samt att enskilda byggnader utformas på ett säkert sätt och följer planerna för områdets utveckling.
  • Stadsmiljö utformar och utvecklar Helsingborgs stadsmiljö och allmänna platser. Det handlar om grönområden, stränder, parker och torg, men också gator, gång- och cykelvägar. Vår roll är att bygga om och bygga nytt, utforma och utveckla allmänna platser i staden och göra staden mer trygg och tillgänglig. Vi ser även till att den är vacker och lekfull, och smyckar staden med belysning, växter och andra estetiska inslag.
  • Drift och underhåll förvaltar stadens offentliga rum så att Helsingborgs invånare kan röra sig fritt och säkert i trivsamma miljöer – alla dagar året om. Vårt uppdrag är att förvalta stadens offentliga rum så invånarna ska kunna röra sig fritt och säkert i och på Helsingborgs gator, gång- och cykelvägar, parker, skogsområden, torg och stränder och trivas i rena och välskötta miljöer.
  • Stöd och utveckling består av interna stödfunktioner för stadsbyggnadsdirektören, förvaltningen och nämnden. Funktionerna består av ekonomi och upphandling, geografisk information och visualisering, HR och service, kansli och juridik, kommunikation, verksamhetsutveckling och innovation.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.