Det här erbjuder vi dig

Vi är staden för dig som vill något och här är allting möjligt för dig som har viljan. Här får du cirka tiotusen kollegor, inom nio förvaltningar och sju bolag som brinner för och vill skapa de bästa förutsättningarna för livskvalitet i Helsingborg.

Läs om Helsingborgs livskvalitetsprogram.

Har du vilja och mod kan du utveckla dina idéer

Vi är en arbetsgivare som har höga ambitioner. Vi vill bland annat att alla medarbetare ska ha tydliga uppdrag, så att det är lätt att förstå vad som krävs för att lyckas i vardagen och skapa värde för dem vi är till för. Vi vill skapa rätt förutsättningar för framtiden och ha en tillåtande kultur där medarbetarna vill och vågar testa nya idéer. Därför uppmuntrar vi nytänkande i organisationen och skapar förutsättningar för idéer att bli verklighet – till förmån för helsingborgarna. Läs mer om våra ambitioner som arbetsgivare och löften till dig som medarbetare på vårt intranät (klicka dig förbi inloggningsrutan som kommer upp).

Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid

För att vi ska kunna uppnå vår gemensamma uppgift är det viktigt för oss att du mår bra. Vi vill göra vad vi kan som arbetsgivare för att du ska ha en hög livskvalitet och balans mellan jobb och fritid. Därför erbjuder vi bland annat upp till 3 000 kronor per år i ersättning för friskvård och motion. Vi erbjuder också flexibel arbetstid och möjligheten att få fler lediga dagar genom semesterväxling. När du börjar jobba hos oss berättar vi mer om vilka förmåner vi kan erbjuda just dig, beroende på din anställningsform och yrkesroll. Här kan du läsa mer om vilka förmåner du kan få som anställd hos oss (klicka dig förbi inloggningsrutan som kommer upp).

Vi tror på dig och förväntar oss mycket av dig

Vi har också förväntningar på dig som medarbetare. I vår organisation är det viktigt att du leder dig själv, att du vill skapa värde, att du vill lyckas och att du samspelar. Alla medarbetare hos oss har en viktig roll som kunskapsbärare och representanter för verksamheten. Detta medför ett ansvar att hålla sig informerad och att informera andra om sådant som är viktigt i ditt uppdrag och för verksamheten. Vi förväntar oss också att du ska förstå behoven hos dem som vi är till för och utifrån den förståelsen anpassa ditt bemötande och dina prioriteringar. Här kan du läsa mer om våra förhållningssätt och vår tillitsbaserade styrning:

(klicka dig förbi inloggningsrutan som kommer upp)