Att jobba på stadsledningsförvaltningen

Vill du arbeta med att utveckla stadens verksamheter och hitta nya sätt att öka invånarnas livskvalitet? På stadsledningsförvaltningen jobbar vi med att leda, samordna och utveckla stadens arbete. Det kan till exempel handla om att förstärka demokratin, säkerställa en fungerande ekonomi eller förse invånare med aktuell och uppdaterad information.

Vi som jobbar på stadsledningsförvaltningen brinner för att hjälpa Helsingborgs stad att utvecklas som organisation för att erbjuda bättre service till våra invånare. Vi väger olika perspektiv mot varandra, koordinerar med våra kollegor i staden och externa partners, och strävar efter att inkludera stadens invånare i det vi gör.

På stadsledningsförvaltningen har vi en kultur som präglas av öppenhet, transparens och tillit. Vi driver egna utvecklingsprojekt men har också ansvar för stadsövergripande processer. Hos oss får du möjlighet att arbeta på en inkluderande och utvecklande arbetsplats, med stora möjligheter att utforska nya arbetssätt och idéer.

Är du nyfiken på vart vi är på väg? Vision Helsingborg 2035 är vår gemensamma vision som alla i Helsingborgs stad arbetar mot.

Hos oss finns det mycket du kan jobba med

Som medarbetare på stadsledningsförvaltningen tillhör du en ambitiös förvaltning med drygt 400 anställda. Vi jobbar i olika avdelningar som alla har egna fokusområden, men samarbetar gärna över gränserna. Detta innebär att du kan jobba med väldigt många olika saker hos oss. Kanske vill du…

…stärka stadens ekonomi och underlätta styrningen på avdelningen för ekonomi och styrning.

…lösa människors problem och värna om vår demokrati på avdelningen för juridik och service.

…jobba med företag, besökare och studenter på avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling.

…göra människor tryggare eller förbättra stadens infrastruktur på avdelningen för strategisk samhällsutveckling.

…arbeta med vår digitala resa och stärka vårt innovationsarbete på digitaliseringsavdelningen.

…utveckla staden som en attraktiv arbetsgivare på HR-avdelningen.

…hjälpa oss bli en öppen och kommunikativ organisation på kommunikations- och marknadsavdelningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.