Johanna

Johanna arbetar som ekonom.

Hur länge har du jobbat som ekonom?
– Fyra och ett halvt år.

Varför valde du det här yrket?
– I grund och botten var det för att jag gillade och se hur siffror går ihop, sen har det utvecklats och det som nu driver mig är att se hur mycket som hänger ihop, från en vision/tanke till något som gynnar våra invånare, där jag i min roll kan guida, koordinera och stötta kollegor och chefer.

Vad har du för utbildning?
– Jag har en högskoleutbildning i ekonomi.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
– Ja, det krävs någon form av högskoleutbildning i ekonomi.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
– Att frågorna är så olika. Ena stunden kan du sitta med en investeringskalkyl, nästa stund sitter du på ett ledningsgruppsmöte och pratar utfall och prognos och precis innan du slutar för dagen så konterar du leverantörsfakturor eller sammanställer en kassarapport. En av flera fördelar är att ekonomi är så brett och att det finns olika saker att jobba med. Du kan jobba privat, offentligt, i bolag – det finns i alla olika typer av verksamheter. Det ger mig väldigt stora valmöjligheter eftersom det finns ett behov i alla företag och branscher.

Vad har du för utmaningar?
– Kanske samma som fördelarna: att frågorna är så olika.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
– Alltifrån att utbilda användare i system till den löpande bokföringen i vårt redovisningssystem, skicka leverantörsfakturor, ta emot kundfakturor, avstämningar, upprätta bokslut, nätverka med andra ekonomikollegor inom staden, till att sitta i arbetsmöten med chefer eller kollegor.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?
– Vill du framåt och uppåt finns det verkligen möjlighet till det. Inom staden kan man testa på olika verksamheter och förvaltningar, det finns absolut utvecklingsmöjligheter för dig som är ekonom. Helsingborgs stad och Familjen Helsingborg har många bra program för kompetensutveckling.

Finns det något mer du vill berätta?
– Helsingborgs stad är en rolig och innovativ arbetsgivare. Det märks att det är en stad som vill mycket och som medarbetare har du möjlighet att vara med om saker som händer – gillar man det så är man på rätt ställe.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.