Hur är det att jobba som svensk undersköterska i Danmark? Maria berättar om sina erfarenheter av att arbeta som social- og sundhedsassistent i Helsingör.