Att jobba på arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen har cirka 400 anställda och ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning. Vi samordnar även stadens arbete med migrations- och etableringsfrågor.

Det viktigaste målet för arbetsmarknadsförvaltningen är att invånare i Helsingborg ska få arbete och försörja sig själva. För att nå målet arbetar vi till exempel med olika arbetsmarknadsåtgärder och utbildning för vuxna. Det är också vi som hanterar ansökningar om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Vi samarbetar med flera förvaltningar i staden och med exempelvis Arbetsförmedlingen, näringslivet, idéburen sektor och Familjen Helsingborg.

Vår verksamhetsidé är att alla vuxna invånare utifrån sin förmåga ska vara delaktiga i arbetslivet och ta ansvar för sin egen utveckling och försörjning. All verksamhet ska ha individen i fokus och vi ska underlätta invånares valfrihet för ett vuxenliv med arbete. En viktig del av vårt arbete är att ständigt utveckla vårt sätt att möta invånarens behov. Därför arbetar såväl staden som förvaltningen med ett starkt innovationsfokus utifrån nya arbetssätt och verktyg.

Förvaltningen består av verksamheterna arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning. Verksamheterna arbetar tillsammans på ett processinriktat arbetssätt med invånaren i fokus.

Arbetsmarknadsförvaltningen finns på olika platser, till exempel på Järnvägsgatan 35 och i Scala-huset på Gasverksgatan 2. Vuxenutbildningen finns på Campusområdet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.