Amy

Amy Berg arbetar som teamledare för digitala stödmiljöer på arbetsmarknadsförvaltningens kvalitetsenhet.

Vad gör en teamledare för digitala stödmiljöer?

– Jag är teamledare för teamet som arbetar med förvaltning av digitala stödmiljöer, där vi i nuläget förvaltar våra största verksamhetssystem. I teamet finns förvaltningens systemförvaltare, systemadministratör och systemkoordinator.

Min roll har även ett strategiskt uppdrag i att samverka i staden för att bidra till synergier och gemensamma möjligheter, samt att utifrån stadens, invånarens och verksamhetens perspektiv måla en levande och sammanhållen bild av vår digitaliseringsresa.

Varför valde du det här yrket?

– Jag trivs bäst när jag blir ordentligt utmanad, har ett dagligt lärande, rör mig i en miljö med många relationer och får ett högt informationsflöde som jag sedan kan sätta ihop i ett brett helhetsperspektiv. Jag får verkligen användning för mina sociala styrkor, min förmåga att snabbt lära nytt och förmågan att se mönster i stora sammanhang.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Jag har haft ett helt annat yrke under mina första tio yrkesverksamma år. Då arbetade jag som artist- och kvalitetsansvarig på olika privatteatrar i Norden. Intresset för pedagogik fick mig att söka mig till utbildningsområdet och genom en tjänst som lärare i fritidshem och vidare till uppdrag i skolledningen började min resa in till att arbeta som ledare inom verksamhetsutveckling, IT och digitalisering på central kommunnivå.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– Ja, det går att välja en massa olika vägar. Det mesta jag kan har jag lärt mig genom de uppdrag och jobb som jag har tagit chansen att hoppa på och velat lära mig. Om jag stöter på ett område som är nytt för mig ser jag snabbt till att lära mig så mycket jag kan om det.

Jag har läst projektledning och certifierat mig till förändringsledare. Båda dessa utbildningar har gett mig bra verktyg för mina uppdrag och att lyckas i de projekt jag leder eller deltar i. Jag har även läst kurser i ”Organisation och ledarskap”, ”Verksamhetsstyrning” och ”Kommunikation och media”, och det som har varit mest givande i det har varit att samtidigt ha ett jobb där jag direkt kan testa och använda mina nya kunskaper.

Kan du berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

– Just nu skapar vi så bra förutsättningar som möjligt för att kunna skala upp, implementera och förvalta flera av de innovationer som har skapats i vår förvaltning. Det är ett spännande uppdrag som är helt beroende av att vi lyckas samverka och skapa hållbara arbetssätt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att få ha stadens invånare i fokus och lösa kluriga frågor, för då behöver jag analysera beteenden, jobba strukturerat och vara väldigt kreativ samtidigt. Det är den perfekta kombinationen för mig.

Vad har du för utmaningar?

– En utmaning, som inte är unik för staden, är att inom fler områden lyckas arbeta med långsiktig utveckling. Det handlar i det första och svåraste steget om att förflytta oss i tanken att våra önskemål om nya lösningar och tjänster inte kan infrias direkt i denna stund. Jag tror att det är en spegling av att vi i samhället är vana vid att kunna starta eller köpa det vi vill direkt, här och nu, och vi fastnar ibland i att snabba svar och lösningar är bra service.

Förändringen innebär att vi behöver stanna upp, sätta spegeln framför oss själva, ställa oss frågor som säkrar att vi förflyttar oss i rätt riktning för våra långsiktiga mål, och med mottagaren i fokus tittar på vad som är stöd, god service och hög kvalitet i det långa perspektivet.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Det som är typiskt för mina dagar är att ingen dag är den andra lik.

En av anledningarna till att jag kan bidra med min kunskap i Helsingborgs stad är att det är en platsoberoende arbetsgivare, och utifrån min tjänst är det möjligt för mig att arbeta just platsoberoende. Jag är där jag behöver vara för dagen. Ibland är jag på olika platser i Helsingborgs stad, andra dagar är jag på kontoret vid min bostad eller på stadens gemensamma kontor i Malmö.

Under dagen har jag kontakt med många människor och ofta genom videomöten och gemensamt arbete på våra digitala samarbetsytor. På mina möten (som jag ofta leder) planerar vi för utveckling av våra arbetssätt, testar en ny digital tjänst, presenterar stadens arbete för andra kommuner eller har workshop för att skapa beteendeförändrande kommunikation för att guida medarbetare och invånare i förändringsprojekt.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– För mig är Helsingborgs stad en självklar stad att utvecklas i, och det hör jag att många av våra kollegor har gjort under sina år här. Jag är van att själv söka och möjliggöra min egen utveckling och jag tror att det finns bra förutsättningar och stöd för det i staden.

Finns det något mer du vill berätta?

– Som ny medarbetare i staden har jag blivit fantastiskt väl mottagen, och många kollegor delar gärna med sig av sin kunskap och erfarenhet inom gemensamma områden.

För att skapa de relationer och möjligheter som gör att jag kan bidra till staden på bästa sätt så krävs det att jag själv har ett starkt driv och söker vägar och forum där jag på ett engagerat sätt lyssnar och bidrar med min kunskap, min vilja och min tid. Det är allas gemensamma bidrag som skapar staden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.