Lina

Lina Storm arbetar som matchare på näringsliv- och matchningsenheten på arbetsmarknadsförvaltningen.

Vad gör en matchare?

En matchare har mycket kontakt med olika arbetsgivare, både privata och kommunala, för att sedan kunna matcha stadens arbetssökande invånare som är i behov av praktik eller anställning med arbetsgivarnas behov av personal.

Varför valde du det här yrket?

Jag har alltid brunnit för mötet med andra människor och jobbet som matchare är en win-win då jag dels får hjälpa arbetsplatser att hitta bra potentiell personal samtidigt som jag hjälper invånare till personlig utveckling och självförsörjande.

Hur har din yrkesresa sett ut?

Jag har en magister inom sociologi med inriktning mot personal och arbetsliv. Innan jag började på Helsingborgs stad arbetade jag i tre år som personalansvarig på ett bemanningsföretag, ett yrke som är snarlikt matcharrollen – att hitta en arbetsgivare med rekryteringsbehov och sedan en invånare som matchar företagets kravprofil.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

Bland mina kollegor varierar utbildningarna. Vi är några personalvetare, några beteendevetare och några socionomer.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Framförallt att det är mycket varierat. Ingen dag är den andra lik. Ena dagen kan vi hålla i stora rekryteringsträffar där vi intervjuar invånare till en rekryterande arbetsplats. Andra dagar håller jag i en handledarutbildning för handledare som ska ta emot praktikanter. Eller så är jag ute och besöker en arbetsplats för att ta en kravprofil eller följer upp en invånare som har praktik. Det händer sällan att man sitter en hel dag och administrerar och det tycker jag är positivt.

Vad har du för utmaningar?

Just nu har vi på näringsliv- och matchningsenheten som mål att få ut 100 invånare i anställning under 2019. Det är en utmaning men jag är säker på att vi kommer att lyckas.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Vi på enheten brukar alltid samlas klockan åtta på morgonen över en kopp kaffe för att berätta hur vår dag ser ut. Därefter brukar alla försvinna iväg på uppbokade arbetsplatsbesök så någon mer fika brukar det inte bli tillfälle till. En typisk arbetsdag brukar innehålla en del telefonsamtal till olika arbetsplatser för att boka in praktikintervjuer eller förutsättningslösa besök för att se hur vi kan samarbeta. Under dagen förekommer det ofta även 1-2 besök på olika arbetsplatser eller företag.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

I mitt arbete träffar jag väldigt många människor och knyter ständigt nya kontakter. Eftersom Helsingborgs stad är en politiskt styrd organisation händer det ofta att arbetet svänger. Det som jag jobbar med i år är inte säkert att jag kommer att jobba med nästa år utan jag får ständigt nya uppdrag och utmaningar.

Finns det något mer du vill berätta?

Det bästa med att vara en matchare är att vi i enheten alltid jobbar som ett team. Alla hjälps åt och har någon mycket att göra brukar vi ställa upp för varandra.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.