Anders

Anders Ekdahl-Ohlsson arbetar som handledare på Återbruket, Plattform arbetsmarknad.

Vad gör man som handledare på Återbruket?

– Jag stödjer och motiverar invånare i sin väg till självförsörjning genom arbetsträning.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Vi börjar dagen med morgonmöte tillsammans med de invånare vi har i verksamheten. Detta har två syften, att skapa en social samvaro och att fördela dagens uppgifter. Under dagen tar vi emot möbler, fotograferar dem och lägger ut på intranätet, tar emot besökare och lämnar ut möbler. De möbler som behöver fixas tar vi åt sidan och tvättar, åtgärdar fel, renoverar, eller återbrukar det till annat.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Jag är utbildad kock och jobbade fram till 1999 på olika restauranger i stan. Därefter antog jag utmaningen att, tillsammans med arbetssökande, driva café för elever och personal på Datorteket och projekt Sylvester. Efter några år gick jag vidare till dåvarande Arbetscentrum och deras matsal, som senare flyttade till KC Norrehed. Vid omorganisationen 2018 lades restaurangen ner, vilket till slut ledde till min nuvarande tjänst på Återbruket.

Jobbet med individen har i princip varit detsamma under alla år, det är bara arbetsmomenten och metoderna som har ändrats. Att få jobba med människor har jag velat sedan jag var yngre och funderade på att bli fritidspedagog eller lärare.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– Det finns ingen inriktning för just handledarskapet, utan handlar om yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet i grunden. Men det absolut viktigaste är personlig lämplighet

Kan du berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

– Just nu håller vi på att utveckla verksamheten och skapa nya digitala verktyg. Återbruket har funnits sedan 2004 men det var först våren 2019 som Plattform arbetsmarknad blev involverad. Idag är det ett samarbete mellan tre av stadens förvaltningar, arbetsmarknadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen och fastighetsförvaltningen. Att samarbeta över gränserna, är både spännande och utmanande.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att se människor växa och ha en personlig utveckling. Även om vårt uppdrag och mål är självförsörjning så ger det mig personligen även glädje i de små stegen på vägen dit.

Vad har du för utmaningar?

– Människor som är rädda för att lyckas och personer som inte är i en punkt i sitt liv där de vill förändra tillvaron i en positiv riktning

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– Yrkesrollen i sig är väl något begränsad, men inom ramen för min anställning, hur vi jobbar med invånares förflyttning emot självförsörjning och i det dagliga arbetet finns det i princip oändliga möjligheter. Det är också det som gör arbetet så fantastiskt, den ena dagen är sällan den andra lik

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.