Maria

Maria arbetar som lärare på Komvux Helsingborg.

Hur länge har du jobbat som lärare?
– Sedan 2006.

Varför valde du det här yrket?
– Det har varit min dröm sedan jag var barn att bli lärare. Men eftersom jag hade för dåliga betyg och inte kom in på lärarhögskolan flyttade jag utomlands. Hela tiden fanns drömmen om att bli lärare och när jag var 40 år började jag studera igen. På så sätt blev jag lärare i svenska, svenska som andraspråk och spanska.

Vad har du för utbildning?
– Jag har två akademiska examina: en fil. kand. med spanska som huvudämne och en gymnasie- och lärarexamen i svenska och svenska som andraspråk.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
– Det krävs att man har lärarexamen och är legitimerad lärare.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
– De två stora fördelarna som hamnar på likvärdig förstaplats är att dels få lära ut ämnet och att tillsammans med elever utveckla både deras och min egen kunskap. Den andra stora fördelen är att träffa nya människor och lära känna människor från olika områden. Eftersom jag arbetar i vuxenutbildningen är vi vuxna som träffar andra vuxna – vilket är ett fantastiskt utbyte av livserfarenheter och kunskap.

Vad har du för utmaningar?
– Jag tror att utmaningarna är de samma inom hela skolan, inte bara vuxenutbildningen; att läraryrket tyvärr inte bara handlar om att lära ut utan det finns många kringuppgifter som till exempel mycket administration.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
– Jag undervisar i svenska ungefär halva tiden, och då har jag undervisning med gymnasieelever på olika nivåer. Den andra halvan av tiden handlar om att planera lektioner, förbereda framåt och så är det en del möten.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?
– Generellt finns det olika karriärvägar för lärare, som till exempel förstelärare som jag själv är. Det är arbetsgivaren som utser förstelärare efter särskilda kriterier. En annan väg är att bli lektor och för det krävs en universitetsexamen i ämnet man undervisar i. Sedan finns möjligheten att bli rektor och det kräver en speciell utbildning.
En annan utvecklingsväg för lärare är att söka sig till andra skolor och i Helsingborg, som är en stor stad med många skolor, finns den möjligheten.

Finns det något mer du vill berätta?
– För att trivas med mitt jobb måste man drivas av en vilja att lära ut och få elever att utvecklas. Sedan krävs det såklart en kärlek till ämnet. Grunden måste vara att man vill eleverna väl och att de ska lyckas på kursen de går i.
Jag rekommenderar Helsingborgs stad för att det är en omtänksam arbetsgivare som ser till att det finns karriärvägar för alla som är intresserade och vill. Det finns en genomtänkt medarbetarpolicy, inte minst med tanke på de 3 000 kronorna varje medarbetare får i friskvårdsbidrag varje år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.