Åse

Åse Brunnström arbetar som områdesförvaltare för område centrum, på enheten för park och gatumiljö på stadsbyggnadsförvaltningen.

Vad gör en områdesförvaltare?

– En områdesförvaltare är ansvarig för den allmänna platsmarkens drift- och underhåll i Helsingborgs stad. På stadsbyggnadsförvaltningen är vi sex områdesförvaltare inom enheten för park och gatumiljö. Mitt ansvar är område centrum, det minsta området geografiskt, men det mest omfattande avseende innehåll.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Efter en karriär som ekonom och datakonsult gjorde jag ett karriärbyte i dubbel bemärkelse. Jag blev mamma och samtidigt kom jag fram till att jag ville arbeta med träd, växter, historiska parker, etcetera.

För att hitta rätt utbildning sökte jag mig till Alnarp och valde den treåriga utbildningen till Landskapsingenjör. Mitt intresse för historia tog verkligen fart när jag upptäckte ämnet trädgårdshistoria och jag läste alla tillgängliga kurser som fanns, så den treåriga utbildningen blev till fyra år och slutade med att jag började arbeta som universitetsadjunkt i Alnarp.

Kan du berätta om något spännande som är på gång hos er just nu?

– Inom centrumområdet har vi flera kulturparker som till exempel Stadsparken, Musikparken, Slottshagen, Margaretaplatsen och min absoluta favorit, Vikingsbergsparken. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra upplevelsen av parkerna men även för att få mer långsiktigt hållbara skötselmetoder. För att träd och blommor ska få tillräckligt med vatten under växtsäsongen arbetar vi med digitala fuktsensorer som känner av om marken är för torr, lagom blöt, eller för blöt. Vi kan då välja att vattna oftare, eller hoppa över vattning om det är tillräckligt blött. Det sparar förhoppningsvis både på vattnet, skötselekonomin och växterna mår bra och får ett högt prydnadsvärde.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att jag kan vara med och påverka hur vi bygger vår allmänna platsmark, att vi använder rätt material, både ur ett långsiktigt hållbart miljöperspektiv men även ur ett ekonomiskt perspektiv, då vår verksamhet är finansierad av skattebetalarna i staden. Mitt arbete ger mig också möjlighet att arbeta med alla kompetenser inom stadsbyggnadsförvaltningen, vilket är många, men även samverkan med andra förvaltningar som till exempel fastighetsförvaltningen, skol- och fritid, Sofiero, mark- och exploatering och privata fastighetsägare, med flera.

Vad har du för utmaningar?

– Inom staden har vi upphandlad drift, vi är en så kallad beställarorganisation. Det innebär att vi har driftskontrakt med stadens entreprenörer som beskriver hur vi vill att stadens ytor, utrustning och anläggningar ska skötas. En av utmaningarna är få en samsyn med entreprenören om detta. Ytterligare en utmaning är att bevaka att våra gröna ytor inte försvinner när staden förtätas, att grävande företag ute i staden inte gräver av trädens rötter eller på annat sätt skadar den allmänna platsmarken.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Någon typisk arbetsdag finns egentligen inte, det är stor variation på arbetsuppgifter och det gör också arbetet intressant och utmanande. Hela stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att planera, bygga och förvalta, som är den sista delen i förvaltningens uppdrag. Vi har också en uppgift att besvara synpunktsärenden från stadens medborgare. Planerings- och projektmöten inom och utom förvaltningen är en stor del av arbetsveckan periodvis, syner ute med vår entreprenör är en del, besiktning av byggda projekt är en annan. Listan är lång, och varierande.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– Beroende på var man är i livet så finns det goda möjligheter till utveckling i Helsingborg stad, som jag ser det. Att få ekonomisk möjlighet att arbeta för att bevara och försköna vår gröna stad och förhoppningsvis göra den ännu grönare är en stor möjlighet som jag verkligen uppskattar att få vara del av och att vidareutveckla.

Finns det något mer du vill berätta?

– Helsingborgs stad är en spännande arbetsgivare, men vi är politiskt styrda och det är kanske inte så givet att det fortsätter utvecklas i den takt som nu sker i all framtid. Jag trivs med min yrkesroll som bäst när det händer saker och utvecklingen går framåt. I centrum händer det mycket, vilket gör att mitt arbete aldrig blir enformigt, den ena dagen är inte den andra lik, det är alltid nya utmaningar som dyker upp. För att uppskatta den här typen av arbete tror jag att man behöver vara bra på problemlösning – det krävs kreativitet, praktisk förståelse, samarbetsförmåga, ordning och reda på projekt och ekonomi, och en liten gnutta mod, att våga testa nytt – som till exempel att flytta stora träd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.