Daglig verksamhet

En del personer har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete. Då kan de besöka en daglig verksamhet för att få sysselsättning. Den dagliga verksamheten ska vara så likt ett vanligt arbete som möjligt.

Arbetsuppgifterna på den dagliga verksamheten är anpassade efter dina intressen, behov och förutsättningar. Exempel på arbetsuppgifter är:

  • friskvård
  • musik
  • trädgårdsarbete
  • köks- och serviceuppgifter
  • tryckeri
  • sinnesstimulering
  • återvinning av kläder
  • tillverkning och försäljning av hantverk.

Att besöka en daglig verksamhet ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt.

Så ansöker du

Daglig verksamhet riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism samt till dem som har fått en hjärnskada i vuxen ålder. Daglig verksamhet ingår i lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning, LSS.

Du ansöker om daglig verksamhet genom att använda e-tjänsten Ansökan om insatser eller genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS. (pdf 219 kB). Du kan också ansöka om daglig verksamhet genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. En LSS-handläggare kontaktar dig senast nästkommande vardag. Handläggaren påbörjar sedan skyndsamt en utredning av din situation och beslutar om du har rätt till daglig verksamhet.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Centralen för sysselsättning

När du har fått ett beslut om daglig verksamhet kontaktar Centralen för sysselsättning dig för att informera dig om vilka dagliga verksamheter som finns att välja mellan. Centralen för sysselsättning hjälper dig även när du önskar byta daglig verksamhet.

Telefonnummer: 042-10 60 88.
Mejl: centralenfor.sysselsattning@helsingborg.se

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?