Bostadsanpassning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning för att anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?