Synpunkter och klagomål på vård- och omsorg inom funktionsnedsättning

Har du synpunkter på verksamheten som rör omsorg om personer med funktionsnedsättning? Något som vi gör extra bra? Något som vi kunde göra bättre? Kontakta oss – vi vill veta!

Dina synpunkter kan handla om många olika saker, till exempel bemötande, kommunikationen med dig eller hur ditt stöd, omsorg eller boende med mera fungerar.

Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen på berörd verksamhet eller till enhetschef/verksamhetschef. Det går också bra att ge synpunkter via vårt formulär eller kontakta kommunen via Helsingborg Kontaktcenter. Dit går det att ringa, skicka e-post eller brev.

Detta händer med din synpunkt

Din synpunkt registreras och behandlas på vård- och omsorgsförvaltningen. Senast två veckor efter att vi har tagit emot ditt ärende ska du ha fått ett svar från oss.

Du kan lämna dina synpunkter anonymt men då har vi inte möjlighet att återkoppla till dig. Inkomna synpunkter använder vi i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Patientnämnden

Du kan också vända dig till patientnämnden i Region Skåne gällande den kommunala hälso- och sjukvården. Patientnämnden är en opartisk instans. De gör inga medicinska bedömningar och avgör inte heller om vården har gjort rätt eller fel utan de kan erbjuda ett stöd i kontakten med kommunen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.