Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Om du på grund av en funktionsnedsättning har svårt att gå och måste parkera nära ditt mål, till exempel en butiksingång, kan du vara berättigad till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Kortet är knutet till dig som person och du kan använda det i hela Sverige i olika bilar.
Du kan söka antingen som förare eller passagerare.

Här kan du läsa mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade och hur du ansöker. 

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?