Handikapparkering

Parkeringstillstånd för dig som har rörelsehinder.

Om du på grund av en funktionsnedsättning har svårt att gå och måste parkera nära ditt mål, till exempel en butiksingång, kan du vara berättigad till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Kortet är knutet till dig som person och du kan använda det i hela Sverige i olika bilar.
Du kan söka antingen som förare eller passagerare.

Så ansöker du

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade direkt på webben via en e-tjänst eller genom att fylla i en blankett och skicka till oss.

Ansök om parkeringstillstånd via e-tjänst.

Vill du ansöka via blankett laddar du ned Ansökan parkeringstillstånd rörelsehindrad (pdf 836 kB). Du skickar sedan blanketten till: Stadsbyggnadsförvaltningen, 251 89 Helsingborg.

Här hämtar du ditt tillstånd

När du fått ditt parkeringstillstånd beviljat får du ett besked om det från oss. Du hämtar sedan ditt tillstånd här:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Järnvägsgatan 22