Aktiviteter och fritid

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ta del av stadens fritids- och kulturutbud på samma villkor som alla andra.

Som ett komplement till det allmänna utbudet driver vård- och omsorgsförvaltningen även egna former av fritids- och kulturaktiviteter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?