Kontaktperson

En kontaktperson är någon som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med dig som har en funktionsnedsättning. På så sätt får du ett större socialt nätverk och större möjlighet att komma ut på aktiviteter. När ni träffas och vad ni hittar på bestämmer ni tillsammans. Stödet beviljas alltid 8 timmar per månad. 

Kontaktperson ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Så ansöker du om kontaktperson

Du kan ansöka om kontaktperson genom e-tjänsten Ansökan om insatser eller genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS (pdf, 219 kb). Du kan också ansöka om kontaktperson genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. En LSS-handläggare kontaktar dig senast nästkommande vardag.

Handläggaren påbörjar sedan skyndsamt en utredning av din situation och beslutar om du har rätt till kontaktperson. Stödet beviljas i antal timmar per månad. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Vill du bli kontaktperson?

Att vara kontaktperson innebär regelbundna träffar med en person som till följd av en funktionsnedsättning upplever isolering och ensamhet. Uppdraget kräver ingen professionell kompetens eller särskild utbildning eftersom det anpassas efter personens behov. Gör en intresseanmälan till kontaktperson genom att fylla i nedanstående formulär.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?