Ledsagare

Ledsagning innebär att du som har en funktionsnedsättning får stöd i fritidsaktiviteter utanför hemmet. Till exempel att följa med på promenad, biobesök, gå på stan och liknande. Stödet beviljas ett antal timmar per månad.

Ledsagarservice ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Så ansöker du om ledsagarservice

Du kan ansöka om ledsagarservice genom e-tjänsten Ansökan om insatser eller genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS (pdf, 219 kb). Du kan också ansöka om ledsagarservice genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. En LSS-handläggare kontaktar dig senast nästkommande vardag.

Handläggaren påbörjar sedan skyndsamt en utredning av din situation och beslutar om du har rätt till ledsagarservice. Stödet beviljas i antal timmar per månad. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Vill du bli ledsagare?

Ledsagarservice innebär att regelbundet träffa en person som till följd av en funktionsnedsättning behöver stöd för att skapa en meningsfull och stimulerande fritid. Till exempel genom att besöka sina vänner eller att delta i andra fritids- och kulturaktiviteter. Gör en intresseanmälan till ledsagare genom att fylla i nedanstående formulär.

För att bli avlösare krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Vid handläggningen av ditt ärende registrerar och behandlar vi dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?