Stödfamilj

Du som har ett barn eller en ungdom med en funktionsnedsättning kan ha möjlighet att få hjälp av en stödfamilj. Genom stödfamiljen får barnet miljöombyte och träning i sociala situationer samtidigt som din familj får avlastning. Stödfamilj beviljas ett antal dygn per månad.

Stödfamilj ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du kan ansöka om stödfamilj genom e-tjänsten Ansökan om insatser eller genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS (pdf, 219 kb). Du kan också ansöka genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. En LSS-handläggare kontaktar dig senast nästkommande vardag.

Handläggaren påbörjar sedan skyndsamt en utredning av din situation och beslutar om du har rätt till stödfamilj. Stödet beviljas i antal timmar per månad. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Vill du bli stödfamilj?

Som stödfamilj erbjuder du barnet eller ungdomen stimulans och miljöombyte, möjlighet att knyta nya kontakter och avlastar närstående i vardagen. Gör en intresseanmälan till stödfamilj genom att fylla i nedanstående formulär. Vid handläggningen av ditt ärende registrerar och behandlar vi dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?