Stödfamilj

Du som har ett barn eller en ungdom med en funktionsnedsättning kan ha möjlighet att få hjälp av en stödfamilj. Genom stödfamiljen får barnet miljöombyte och träning i sociala situationer samtidigt som din familj får avlastning. Stödfamilj beviljas ett antal dygn per månad.

Stödfamilj ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du kan ansöka om stödfamilj genom e-tjänsten Ansökan om insatser eller genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS (pdf, 219 kb). Du kan också ansöka genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. En LSS-handläggare kontaktar dig senast nästkommande vardag.

Handläggaren påbörjar sedan skyndsamt en utredning av din situation och beslutar om du har rätt till stödfamilj. Stödet beviljas i antal timmar per månad. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Vill du bli stödfamilj?

Som stödfamilj erbjuder du barnet eller ungdomen stimulans och miljöombyte, möjlighet att knyta nya kontakter och avlastar närstående i vardagen.

Har du frågor om vad det innebär att vara stödfamilj kan du höra av dig till vård- och omsorgsförvaltningen via mejl: uppdragsenheten@helsingborg.se eller ringa till Helsingborg Kontaktcenter på telefon 042-10 50 00, så blir du hänvisad till rätt person.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan till att bli stödfamilj genom att fylla i nedanstående formulär. Vid handläggningen av ditt ärende registrerar och behandlar vi dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.