Korttidstillsyn

Från höstterminen det år du fyller 13 kan du få korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under studiedagar och lov. Korttidstillsyn är till för dig som har svårt att klara dig själv när dina föräldrar arbetar eller studerar.

Korttidstillsyn finns till för att du ska kunna delta i olika aktiviteter. Korttidstillsynen hjälper till att stärka självkänslan och få social gemenskap, till exempel genom aktiviteter i föreningslivet, fritidsgårdar och studieförbund.

Aktiviteterna är anpassade efter dina intressen, behov och förutsättningar. Exempel på aktiviteter är gymnastik, klättring eller umgås med kompisar.

Korttidstillsyn ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Så ansöker du

Du kan ansöka om korttidstillsyn genom e-tjänsten Ansökan om insatser eller genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS (pdf, 219 kb). Du kan också ansöka genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. En LSS-handläggare kontaktar dig senast nästkommande vardag.

Handläggaren gör sedan en utredning av din situation och beslutar om du har rätt till korttidstillsyn. Är du missnöjd med beslutet så kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Om du inte har någon LSS-handläggare kan du ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. De hänvisar dig till rätt person.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?