Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att du som närstående till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning ska kunna få avlastning. Syftet med avlösarservice är att du ska kunna återhämta dig och få tid till egna aktiviteter på fritiden.

Avlösarservice ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Så ansöker du om avlösarservice i hemmet

Du kan ansöka om avlösarservice genom e-tjänsten Ansökan om insatser eller genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS (pdf, 219 kb). Du kan också ansöka om avlösarservice genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. En LSS-handläggare kontaktar dig senast nästkommande vardag.

Handläggaren påbörjar sedan skyndsamt en utredning av din situation och beslutar om du har rätt till avlösarservice. Stödet beviljas i antal timmar per månad. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Vill du bli avlösare?

Att vara avlösare innebär att du ger närstående möjlighet till avlastning i omvårdnadsarbetet för att genomföra egna aktiviteter på fritiden eller för att återhämta sig. Gör en intresseanmälan till avlösarservice genom att fylla i nedanstående formulär.

För att bli avlösare krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Vid handläggningen av ditt ärende registrerar och behandlar vi dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.