Förskola och utbildning

Här kan du läsa mer om olika skolformer, vilka regler som gäller och vilka val du kan göra.

Här kan du läsa mer

om vilka typer av skola

det finns.

Du kan läsa om regler

och vilka val du kan göra.

Du som är förälder i Helsingborg

kan välja mellan kommunens

skolor och privatägda skolor.

Privatägda skolor kallas ibland

friskolor.

Du kan läsa mer om
Helsingborg kommuns skolor här (inte lättläst)
.

Förskola

Om du är förälder

och arbetar eller studerar

kan ditt barn gå i förskola.

Barnet får börja i förskola

när det är ett år gammalt.

Det får gå i förskola fram

tills att barnet fyller sex.

Då börjar barnet i förskoleklass.

Du som söker jobb eller är

föräldraledig med ett annat barn

får ha barnet på förskola

15 timmar i veckan.

Du kan läsa mer om förskolor här (inte lättläst).

Grundskola

I Helsingborg får du

och ditt barn välja

vilken skola som passar

bäst för barnet.

Ni kan välja en av

kommunens skolor

eller en privatägd skola.

Du kan läsa mer om
grundskolor här (inte lättläst)
.

Gymnasium

I Helsingborg finns det

ungefär 20 gymnasieskolor.

Du kan välja mellan både

kommunens gymnasieskolor och

fristående gymnasieskolor.

Du kan läsa mer om
gymnasieskolor här (inte lättläst)
.

Vuxenutbildning

Inom kommunens vuxenutbildning

studerar du på olika nivåer

och med olika mål.

Du kan läsa vuxenutbildning

om du till exempel vill

skaffa dig en utbildning för ett jobb

eller vill förbättra dina betyg.

Här kan du läsa om

vilka utbildningar det finns,

hur du ansöker och

vilket stöd du kan få.

Du kan läsa mer om
vuxenutbildning här
.

Jämför olika skolor

Här kan du söka efter skolor

med en viss inriktning

eller inom ett visst område

i staden.

Du kan också jämföra förskolor,

grundskolor och gymnasieskolor.

Du kan jämföra skolor här (inte lättläst).