Ansök om eller säg upp förskoleplats

Du har rätt att ansöka om plats på valfri förskola i Helsingborg. Ditt barn ska vara minst 1 år gammal för att få börja i förskolan. Du bör ansöka om en förskoleplats minst fyra månader innan du behöver platsen.

Är du förälder eller har vårdnad för ett barn

ansöker du om plats på förskola till barnet.

Ditt barn får tidigast börja på förskola

när barnet är ett år gammalt.

När du ansöker om plats på förskola

får du lista de förskolor

du helst vill ha barnet på.

Du måste anmäla din ansökan till förskolan

senast fyra månader innan du behöver platsen.

Även om du gör din anmälan tidigare

skrivs ansökan in tidigast

fyra månader innan

barnet börjar på förskolan.

Du skriver i ansökan vilket datum

som barnet behöver börja på förskola.

Detta gäller för de barn

som bor i Helsingborgs kommun.

Du kan ansöka till en förskoleplats via vår e-tjänst.

För att använda vår e-tjänst måste

du ha e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation

kan du kontakta din bank.

Du kan också ansöka om en förskoleplats
genom att fylla i en blankett (pdf 47,9 kB)
.

Ändra anmälan

Om du behöver ändra något i din ansökan

kan du göra det.

Ändrar du din ansökan mer än fyra månader tidigare

än det anmälda startdatumet

skrivs din ansökan in

på samma datum som innan.

Ändrar du din ansökan senare än fyra månader

innan startdatum påverkas

ansökan av din ändring.

Då skrivs in ansökan in

på samma dag som du ändrar den.

Det är endast de delarna i din ansökan

som du ändrar eller lägger till

som får ett nytt datum.

Det betyder att ditt barn kan

få ett senare startdatum

om du ändrar din anmälan.

Ändra startdatum

Du kan ändra startdatum för ditt barn

ända tills du fått erbjudande

om plats på någon förskola.

Om du vill ändra startdatum för ditt barn

ring Helsingborg kontaktcenter

042-10 50 00

eller mejla kontaktcenter@helsingborg.se.

Förlora platsen

Du kan förlora barnets förskoleplats.

När barnet fått plats på förskolan

måste barnet börja senast två veckor

efter startdatumet.

Annars försvinner platsen på förskolan.

Om du inte använder barnets förskoleplats

får du behålla den i högst tre månader.

Efter det försvinner platsen på förskolan.

Du betalar även för den tid du inte

använder platsen.

Tacka ja eller nej till plats

När barnet fått plats på förskolan

får du ett mejl eller ett brev.

Då får du tacka ja eller nej till platsen.

Tackar du ja försvinner barnets

andra köplatser.

Alla köplaster försvinner

förutom de platser du satt högst på listan.

De högst listade köplatserna behålls.

Tackar du nej försvinner platsgarantin.

Tackar du nej till

den högst listade förskolan,

förlorar du din köplats.

Då måste du göra en helt ny ansökan.

Tackar du nej till en lägre listad plats

stryks den från listan.

Det gör alla platser

som är lägre listade också.

Lämna information om din inkomst

När du tackat ja till en plats på förskolan

behöver du lämna information om din inkomst.

Du ska lämna information om

din inkomst före skatt.

Du behöver betala olika mycket till förskolan

beroende på hur mycket du tjänar.

Om du inte lämnar information om din inkomst

kommer du att få betala högsta avgift.

Om din inkomst ändras

måste du lämna in ny information

till skol- och fritidsförvaltningen.

Din inkomst ska uppdateras en gång om året.

Du måste uppdatera din inkomst även om

den inte ändras.

Du kan lämna information om
din inkomst vi vår e-tjänst
.

För att använda vår e-tjänst måste

du ha e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation

kan du kontakta din bank.

Du kan också lämna information om
din inkomst genom att fylla i en blankett (pdf 1370 kB)
.

Här kan du se vad en plats på förskolan kostar (inte lättläst).

Lämna in schema för ditt barn

När du tackat ja till en plats på förskolan

behöver du lämna ett schema för ditt barn.

Förskolan behöver veta vilka tider

barnet kommer att vara på förskolan.

Om barnets schema ändras

måste du lämna information om det.

Om ditt barn går på en kommunal förskola

lämnar du in barnets schema via Tempus.

Du hittar Tempus genom sidan Skolportalen eller

genom appen Tempus Hemma.

Om ditt barn går på en fristående förskola

kontaktar du förskolan för att få mer information

om hur du lämnar in ett schema.

Du hittar kontaktuppgifter till förskolan

på sidan Förskolor i Helsingborg.

Säga upp plats

Du kan alltid säga upp barnets plats.

För att säga upp platsen

måste du lämna in en uppsägning.

Barnet får gå kvar på förskolan

en månad efter att uppsägningen

har registrerats.

Du betalar för platsen även

under denna månad.

Även om barnet inte är på förskolan

måste du betala för denna tid.

Du säger upp förskoleplatsen själv.

Du kan säga upp din plats på förskolan
via vår e-tjänst
.

För att använda vår e-tjänst måste

du ha e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation

kan du kontakta din bank.

Du kan också säga upp förskoleplatsen
via en blankett (pdf 38,5 kB)
.

När barnet fyller sex år

När barnet fyller sex år

får barnet inte vara kvar på förskola.

Du får en påminnelse om detta i april.

Barnet får vara kvar på förskolan

som längst till den 31 juli.

Är barnet kvar på förskolan

fram till den 31 juli,

behöver du inte säga upp platsen.

Då försvinner den automatiskt.

När barnet fyllt sex

och börjat skolan,

kan barnen gå på fritids.

Där kan barnet vara innan

och efter skolan.

Här kan du läsa mer om fritids.

Byta förskola

Vill du byta förskola gör du det

genom att skicka en ansökan

till de förskolor du vill få en plats på.

Ditt barn skrivs då in i kön igen.

När det finns en ledig plats

får du besked på mejl eller post.

Du har ingen förtur när du

byter förskola.

Du kan ansöka om att byta förskola
via vår e-tjänst
.

För att använda vår e-tjänst måste

du ha e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation

kan du kontakta din bank.

Du kan också ansöka om att byta förskola
via en blankett
.

Inskolning

Barnets första tid på förskolan

kallas för inskolning.

Det är till för att barnet

ska kunna vänja sig vid

den nya miljön.

Under inskolningen kan barnet

lära känna pedagogerna och de andra barnen.

Inskolning kan ta olika lång tid för barn.

Du som är förälder är

oftast med under vissa delar

av inskolningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.