Ändra i din förskoleansökan innan du har fått erbjudande om plats

Om du vill ändra i din ansökan till förskolan ska du höra av dig till Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00 eller e-post kontaktcenter@helsingborg.se. Du kan också besöka Kontaktcenter på Stortorget 17.

Om du vill ändra startdatum på förskolan kan du göra det ända tills du har fått ett erbjudande om plats.

Om du ändrar i din ansökan kan det påverka ditt ködatum. Det beror på när du gör din ändring.

Ändrar du i din ansökan när det är mer än 4 månader till önskat startdatum blir ditt ködatum 4 månader innan önskad start. Ändrar du när det är mindre än 4 månader till önskat startdatum blir ditt ködatum det datum som ändringen kommer in för de förskolor du ändrar eller lägger till. Du behåller ditt ursprungliga ködatum för de förskolor du inte ändrar.

Läs om turordning för placering i förskola eller läs mer på sidan Placeringsregler.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?