Ansök om förskoleplats

Ditt barn ska vara minst 1 år gammal för att få börja i förskolan. Du bör ansöka om en förskoleplats minst 4 månader innan du behöver platsen.

Ansök om förskoleplats direkt i vår e-tjänst  
Ansök om förskoleplats via blankett  (PDF 47,8 kB)

I ansökan anger du önskat startdatum för ditt barn. Om din ansökan kommer in när det är mer än 4 månader till önskat startdatum, blir ditt ködatum 4 månader innan önskad start. Om du gör ansökan när det är mindre än 4 månader till önskat startdatum, blir ditt ködatum det datum som ansökan kommer in.  

Du har rätt att ansöka om plats på valfri förskola i Helsingborg.
Hitta förskolor i Helsingborg