Ansök om förskoleplats

Du bör ansöka om en förskoleplats minst 4 månader innan du behöver platsen.

Gör din ansökan direkt i vår e-tjänst
Gör din ansökan på blankett  (PDF 47,8 kB)

I ansökan anger du önskat startdatum för ditt barn. Om din ansökan kommer in när det är mer än 4 månader till önskat startdatum, blir ditt ködatum 4 månader innan önskad start. Om du gör ansökan när det är mindre än 4 månader till önskat startdatum, blir ditt ködatum det datum som ansökan kommer in.  

Hitta förskolor i Helsingborg