Inskolning – barnets första tid på förskolan

Barnets första tid på förskolan kallas inskolning.

Under inskolningen får barnet i sin egen takt lära känna sin nya verksamhet, sina nya kompisar och pedagogerna som finns där. Förskolan anpassar inskolningen efter varje barn och kan ta olika lång tid. Du som förälder finns oftast med under delar av inskolningen. Du betalar för platsen även under inskolningen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?