Börja inom 2 veckor när barnet fått en förskoleplats

När du har tackat ja till en plats måste ditt barn börja på förskolan senast 2 veckor efter det startdatum du accepterat. Annars förlorar du platsen och du måste göra en ny ansökan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?