När ska man göra sitt val till förskolan?

Du bör anmäla behov minst fyra månader innan du behöver plats på förskola. För att ha rätt till plats i förskola krävs att du som vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar.

Läs mer om att ansöka till förskola här.