Är du arbetssökande, permitterad, föräldraledig, sjukskriven eller har semester?

Om du är arbetssökande, föräldraledig med ett yngre syskon eller är helt permitterad får barnet gå 15 timmar i veckan i förskolan. Om du är sjukskriven får barnet behålla sin plats och sitt schema. Om du har semester ska barnet vara ledigt.

Arbetssökande

Om du blir arbetslös och söker jobb har ditt barn rätt att gå 15 timmar per vecka året om på förskolan. Det är förskolan som bestämmer schemat för barnet. Du har rätt att utöka tiden tillfälligt om du till exempel ska gå på arbetsintervjuer utanför schemalagd tid.

I kommunal förskola (förskolorna i Helsingborgs stads skolor) är tiderna tisdag–torsdag klockan 08.30–13.30. Du kan inte kräva att få byta dagar om barnet av någon anledning är ledigt från förskolan tisdag–torsdag. Rektor för förskolan beslutar om undantag i samråd med verksamhetschef.

Permitterad

Om du blir deltidspermitterad får ditt barn gå på förskolan de dagar som du arbetar. De dagar som du är permitterad ska barnet vara ledigt. Om du blir helt permitterad får ditt barn gå 15 timmar per vecka i förskolan. Det är förskolan som bestämmer schemat för barnet.

Föräldraledig

Om du får ett till barn och tar föräldraledigt, får ditt äldre barn behålla sin förskoleplats och sitt tidigare schema i 2 månader efter att det nya barnet har fötts. Efter det har det äldre barnet rätt till 15 timmar i veckan under resten av föräldraledigheten. Om barnet inte har haft en plats sedan tidigare, får barnet gå 15 timmar per vecka från startdatumet.

I kommunal förskola (förskolorna i Helsingborgs stads skolor) är tiderna tisdag–torsdag klockan 08.30–13.30. Du kan inte kräva att få byta dagar om barnet av någon anledning är ledigt från förskolan tisdag–torsdag. Rektor för förskolan beslutar om undantag i samråd med verksamhetschef.

Fyller barnet 3 år under året kan du ansöka om allmän förskola med start från höstterminen. Allmän förskola är kostnadsfri. Läs mer om allmän förskola.

Om du kommer att arbeta eller studera under din föräldraledighet, ska du fylla i blanketten Ansökan om förändrad vistelsetid vid föräldraledighet och lämna in till förskolan.

Skriv ut blanketten på sidan E-tjänster och blanketter.

Båda föräldrarna ska också lämna in intyg på sin sysselsättning till förskolan. Ni ska lämna in era intyg till förskolan innan schemat kan ändras. Barnets tider kommer att bli utifrån föräldrarnas arbets- eller studietider.

Om du kommer att arbeta ska du lämna in ett intyg från din arbetsgivare där det framgår hur mycket du arbetar och under vilken period. Om du är egenföretagare ska du lämna in ett registreringsbevis från Bolagsverket.

Om du ska studera, ska studierna vara CSN-berättigade eller SFI, svenska för invandrare. Du ska lämna in ett antagningsbesked där det framgår omfattning och tidsperiod samt ett schema för studierna. Du kan även behöva komplettera med ett nytt intyg under studierna där det framgår att studier fullföljs för att fortsätta få ha utökad tid.

Tänk på att om du studerar eller arbetar heltid, på dagtid, så har du inte alltid rätt till föräldrapenning. Vi samkör vid behov med Försäkringskassan. Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera.

Sjukskriven

Om du blir sjukskriven får ditt barn behålla sin plats och sitt schema på förskolan. Förskolan har rätt att begära in ett sjukintyg.

Semester

Om någon av föräldrarna har semester ska barnet vara ledigt från förskolan under den tiden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.