Hörselnedsättning

Humlegården är en liten förskola med två avdelningar för barn med hörselnedsättning eller cochleaimplantat. Barnen går tillsammans med hörande barn.

Här finns utbildade pedagoger med kunskap inom hörselnedsättning och cochleaimplantat. Personalen använder tecken som stöd  efter varje barns behov.

Humlegården tar emot barn från hela Helsingborgs stad samt från närliggande kommuner med konstaterad hörselnedsättning eller cochleaimplantat.

Har du frågor kan du kontakta:
Marianne Hall
Telefon: 0729-69 30 30

Till Humlegårdens förskola.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?