Rörelsehinder

Om du har ett barn med ett rörelsehinder väljer du vilken förskola du vill så anpassar vi miljön utifrån barnets behov. Personalen får stöd från specialpedagog med specialistkompetens på just detta område för att det ska bli så bra för ditt barn som möjligt.

Om ditt barn har omfattande funktionsnedsättningar finns Rönnbäcks förskola som är en förskola för barn med multifunktionshinder, plats för fem barn mellan 1-6 år.

Barnen på förskolan har olika grad av funktionshinder många med flera funktionshinder som rörelsehinder, utvecklingsstörning, epilepsi, hörsel- och synnedsättning. Vi tar emot barn från hela Helsingborgs kommun och de kranskommuner som vi Helsingborg har avtal med (Höganäs, Bjuv). Om ni är  intresserade av att söka plats kontakta samordnare.

För frågor kontakta:
Marika Israelsson på telefon 042-10 62 12

Till Rönnbäcksskolan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?