Samhällsorientering

Samhällsorienteringen ger dig grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet är att du ska få kunskap om hur samhället i Sverige är organiserat och om det praktiska vardagslivet.

Kursen i samhällsorientering är på minst 60 timmar och du får gå kursen på ditt eget språk (modersmål) eller annat språk som du förstår bra. Kursen ger också utrymme för dialog och reflektion, till exempel hur det fungerar i ditt land jämfört med hur det fungerar i Sverige.

Samhällsorienteringen innehåller följande delar:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

På Youtube kan du lyssna om samhällsorientering på olika språk:

Vem har rätt att få samhällsorientering?

Om du har en etableringsplan genom arbetsförmedlingen är det de som anmäler dig.

Du som är nyanländ invandrare och är i åldern 16-64 år och som är folkbokförd i en svensk kommun efter den 1 maj 2013 har också rätt att anmäla dig.

Vill du anmäla dig till samhällsorientering?

Då ska du fylla i detta formulär.