Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Lärvux är Komvux som en särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Det är en skolform som riktar sig till vuxna personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.


Läs mer och ansök till Lärvux på Komvux Helsingborgs webbsida

På komvux Helsingborgs webbsida kan du läsa om:

  • Hur du ansöker till Lärvux.
  • Vad som krävs för att du ska kunna studera på Lärvux.
  • Vad Lärvux kan erbjuda dig.
  • Vilka kurser och utbildningar som Lärvux erbjuder.
  • Kontaktinformation till Lärvux.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?