Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå är en skolform som riktar sig till vuxna personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Utbildningen omfattar grundläggande och gymnasial nivå. På den grundläggande nivån motsvarar utbildningen den som ges i grundsärskolan inklusive träningsskolan. På gymnasial nivå motsvarar utbildningen den som ges i gymnasiesärskolans nationella program.

Café, Restaurang, Barn- eller Äldreomsorg, Lärvux, Helsingborg 2019 (pdf 2,16 mb).

Läs mer och ansök om Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå på Komvux Helsingborg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?