Yrkeshögskolor

En yrkeshögskoleutbildning ger dig yrkeskunskaper för ditt framtida yrke. En tredjedel av utbildningstiden sker på olika arbetsplatser.  

Utbildningarna har utvecklats i nära samarbete med det regionala näringslivet i branscher där det finns ett behov av arbetskraft.

I Helsingborg finns det flera utbildare som erbjuder yrkeshögskoleutbildningar. Yrkeshögskolan i Helsingborg är Helsingborgs stads egen yrkeshögskola. Men även EC utbildning, Competensum, Hermods Yrkeshögskola, YrkesAkademin, Media Blenders AB, Personal Skills Yrkesutbildning och Vuxenutbildningen Klippan bedriver yrkeshögskoleutbildningar i Helsingborg.

Du hittar alla yrkeshögskoleutbildningarna på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.