Yrkeshögskolor

Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en eftergymnasial utbildning som utvecklas i nära samarbete med det regionala näringslivet i branscher där det finns ett stort rekryteringsbehov och behov av välutbildad arbetskraft. Cirka en tredjedel av utbildningstiden sker ute i praktik hos medverkande företag.

I Helsingborg finns ett 15-tal olika yrkeshögskoleutbildningar inom bland annat Data/IT, Ekonomi, administration och försäljning, Teknik och tillverkning, Bygg och fastighet, Hälso-och sjukvård och Hotell, restaurang och turism. Du hittar information om samtliga YH-utbildningar i Helsingborg och nordvästra Skåne på webbsidan för Yrkeshögskolor i Skåne Nordväst.

De senaste årens statistik från Myndigheten för Yrkeshögskolan visar att över 90 % av de som läst en YH-utbildning har jobb året efter avslutad examen. Detta skiljer YH-utbildningar från traditionella högskoleutbildningar som vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder och som syftar till att tillfredsställa långsiktiga behov på marknaden.

Information om samtliga yrkeshögskoleutbildningar i hela landet finns på Yrkeshögskolans webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?