Du behöver göra en anmälan om du vill installera en kamin eller eldstad

Funderar du på att installera en kamin eller eldstad i höst eller vinter? Du behöver oftast inte söka bygglov, men tänk på att du i god tid behöver göra en anmälan.

Det här gäller för installation av kamin eller eldstad

Du behöver inte bygglov för att installera en ny kamin eller eldstad, men du behöver göra en anmälan. Tänk på att även en nyinstallation av rökkanal och skorsten är anmälningspliktigt.

Om du vill installera en kassett i en öppen spis eller ersätta en befintlig kamin med en ny som inte är likvärdig med den befintliga (med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt) så behöver du också göra en anmälan.

Om du ska uppföra en ny skorsten och dess placering eller utformning har en stor påverkan på byggnadens yttre utseende kan det krävas bygglov. Tänk på att skorstenen ska nå över taknocken och minst 1 meter över taktäckningen.

En skorsten som placeras på en byggnad som är särskilt värdefull kräver bygglov. Läs mer om bevarandeprogram i Helsingborg.

Om det är utökad lovplikt enligt den detaljplan som gäller för området så krävs det också bygglov. Hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Mer information: