Vi har byggt en ny stationsmiljö runt tågstationen i Ödåkra

Mellan hösten 2022 och vintern 2023–2024 byggde vi om runt Ödåkra tågstation och i centrala Ödåkra. Ombyggnaden skedde i samband med Trafikverkets arbete med att bygga ut Västkustbanan med dubbla järnvägsspår mellan Ängelholm och Maria station. Bygget av dubbelspår startade år 2020 och blev klart i december 2023. I samband med att dubbelspåren byggdes flyttades tågstationen i Ödåkra cirka 100 meter norrut.

I samband med att tågstationen i Ödåkra fick ett nytt läge byggde vi även om stationsmiljön och centrala delar av Ödåkra. I anslutning till stationen byggde vi bland annat nya parkeringsplatser för både bilar och cyklar, ett entrétorg på vardera sida om tågspåret, parkliknande miljöer, en hjulsportsyta, både en tillfällig och en permanent boulebana. Vi satte ut fler bänkar och sittplatser, planterade träd och grönska, förbättrade belysning och byggde ut gång- och cykelvägarna. Den del av Björkavägen, som tidigare gick över spåren är numera stängd för trafik. Här finns nu istället en gångtunnel under spåren. En ny centrumkoppling för gång- och cykeltrafik under spåren byggdes på Södra Rälsgatan. Biltrafiken genom Ödåkra går numera via Centralgatan.

Detta har vi gjort

  • Vi har byggt om i centrala Ödåkra och byggt en ny stationsmiljö kring Ödåkra tågstation.
  • Vi har byggt en helt ny stationsmiljö med bland annat fler parkeringsplatser, entrétorg, grönområden, fler sittplatser och bättre belysning.
  • Vi har byggt både en tillfällig och en permanent boulebana och en yta för skejt och hjulsport som en del i att skapa ett mer levande centrum i Ödåkra.
  • Vi har byggt om Centralgatan och byggt en gångtunnel under järnvägsspåret.
  • Ombyggnaden har skett tillsammans med Trafikverket och Skanska.

Detta har Trafikverket gjort

  • Byggt dubbla järnvägsspår mellan Ängelholm och Maria station för att öka kapaciteten och minska störningarna på sträckan.
  • Byggt om Ödåkra station med nya perronger och tillgänglighetsanpassning. De nya perrongerna kan ta emot längre tåg vilket gör att stationen ligger närmare det lokala centrumet.
  • Byggt bullerskyddsskärmar.
  • Det nya stationsläget blev klart för användning under sommaren 2023.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.