Vi bygger en ny stationsmiljö runt tågstationen i Ödåkra

Sedan hösten 2022 bygger vi om runt Ödåkra tågstation och i centrala Ödåkra. Ombyggnaden sker i samband med Trafikverkets arbete med att bygga ut Västkustbanan med dubbla järnvägsspår mellan Ängelholm och Maria station. Bygget av dubbelspår startade år 2020 och pågår för fullt. I samband med att dubbelspåren byggs kommer tågstationen i Ödåkra att flyttas cirka 100 meter norrut. Om arbetet går som planerat blir den nya stationsmiljön med torg- och parkytor runt den nya tågstationen helt klart till vintern 2023–2024.

I samband med att tågstationen i Ödåkra får ett nytt läge bygger vi även om stationsmiljön och centrala delar av Ödåkra. I anslutning till stationen bygger vi bland annat nya parkeringsplatser för både bilar och cyklar, ett entrétorg på vardera sida om tågspåret, parkliknande miljöer, en hjulsportsyta, både en tillfällig och en permanent boulebana. Vi sätter ut fler bänkar och sittplatser, planterar träd och grönska, förbättrar belysning och bygger ut gång- och cykelvägarna. Den del av Björkavägen, som tidigare gick över spåren är numera stängd för trafik. Här blir det istället en gångtunnel under spåren. En ny centrumkoppling för gång- och cykeltrafik under spåren byggs på Södra Rälsgatan. Biltrafiken genom Ödåkra går numera via Centralgatan.

Detta gör vi

 • Vi bygger om i centrala Ödåkra och bygger en ny stationsmiljö kring Ödåkra tågstation.
 • Vi bygger en helt ny stationsmiljö med bland annat fler parkeringsplatser, entrétorg, grönområden, fler sittplatser och bättre belysning.
 • Vi bygger både en tillfällig och en permanent boulebana och en yta för skejt och hjulsport som en del i att skapa ett mer levande centrum i Ödåkra.
 • Vi bygger om Centralgatan och bygger en gångtunnel under järnvägsspåret.
 • Ombyggnaden sker tillsammans med Trafikverket och Skanska.

Detta gör Trafikverket

 • Bygger dubbla järnvägsspår mellan Ängelholm och Maria station för att öka kapaciteten och minska störningarna på sträckan. Läs mer om Västkustbanan.
 • Bygger om Ödåkra station med nya perronger och tillgänglighetsanpassning. De nya perrongerna kan ta emot längre tåg vilket gör att stationen ligger närmare det lokala centrumet. Läs mer om arbetet i Ödåkra.
 • Planerar att bygga bullerskyddsskärmar.
 • Det nya stationsläget blev klart för användning under sommaren 2023.

Så påverkas du

 • Under tiden vi bygger om är det begränsad framkomlighet kring Ödåkra station och centrala delar av Ödåkra.
 • Björkavägen är permanent stängd för trafik över järnvägsspåret sedan hösten 2022. Trafiken leds om via Centralgatan och skyltar på plats som hjälper dig att hitta rätt.
 • Går det som planerat är den nya stationsmiljön färdigbyggd under vintern 2023-2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.