Dockanparken och Djungellekan tar form i Oceanhamnen

Oceanhamnen förvandlas nu från ett gammalt hamn- och industriområde till en helt ny central stadsdel med bostäder, kontor, restauranger och handel nära vattnet – med fokus på miljö och hållbarhet. Grönska och lek spelar en viktig roll för att skapa en trivsam livsmiljö och från början av april 2021 bygger vi en helt ny park och en ny lekplats i Oceanhamnen. Går allt som planerat är de klara runt årsskiftet 2021/2022.

Ny park i den gamla torrdockan

Vi bygger Dockanparken i den gamla torrdockan som hörde till Helsingborgs varv och knyter på så sätt an till stadsdelens historia. Själva dockan har till större delen fyllts igen men den typiska formen kommer att synas genom att det bildas ett nedsänkt, vindskyddat och grönt parkrum.

Vid muren mot det som återstår av Dockans bassäng skapar vi ett vattenfall med havsvatten och den gamla varvskranen i parken blir ett landmärke för hela stadsdelen.

Vid södra hamnbassängen skapar vi en brygga och trevliga ytor att vistas på i form av trappstegsformat trädäck ned mot vattnet.

Den nya gång- och cykelbron från Helsingborg C och Oceanpiren landar i parken och ökar därmed tillgängligheten från centrum.

Lekplats med djungeltema i dockans södra del

Djungellekplatsen kommer att ligga i dockans södra del. Det var barnen i Helsingborg som fick bestämma att det blir en djungellekplats. Vi utlyste en tävling och djungeltema var det överlägset mest önskade temat så att nu får tigrar, gorillor, elefanter, ormar och papegojor flytta in.

3D-visualisering över Oceanhamnen med Dockanparken och djungellekplatsen

Så påverkas du som bor i området under byggtiden

Eftersom arbetet pågår i den del av Oceanhamnen som fortfarande inte är bebyggd blir det ingen större påverkan för dig som bor i området mer än av viss byggtrafik till och från  arbetsområdet.

Utflyktsmål och del i H22

Parken och lekplatsen blir en mötesplats utöver det vanliga för såväl boende i stadsdelen som besökare, med stor respekt för och anknytning till platsens historia. Här skapar vi ett givet utflyktsmål för alla helsingborgare, inte minst våra barnfamiljer.

Både parken och lekplatsen är centrala delar i Oceanhamnen som är ett av fyra huvudområden för H22 City Expo, en internationell stadsmässa i Helsingborg 30 maj till 3 juli 2022. Se information på webbplatsen för H22.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?