Vi bygger om på Fågelsångsgatan och Norra Storgatan

Under hösten 2021 och våren 2022 planerar vi att bygga om och förbättra Fågelsångsgatan och Norra Storgatan. Vi bygger om för att underlätta för cyklister och gående samtidigt som vi vill förstärka gatans identitet och lyfta dess historiska karaktär.

Gatorna får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Vi behåller parkeringsplatserna utmed gatan i den mån det går. Stråket får också mer grönska och bättre belysning. Går arbetet som planerat är vi klara våren 2022. Projektet innehåller innovationer som kommer att ingå i stadsmässan H22.

Det här gör vi

 • Vi skapar en cykelgata där cyklister har företräde.
 • Vi bygger bredare trottoarer.
 • Förbättrar belysningen, bland annat med historiska lyktstolpar.
 • För in mer grönska i stadsrummet med klätterrosor.
 • Sätter ut farthinder för lägre hastighet och säkrare trafik.
 • Bygger en upphöjd korsning vid Långvinkelsgatan.
 • Återanvänder material som plattor, klinker och kantsten där det går.
 • Renoverar ljusbrunnar och byter ut ljusgaller.
 • Vi behåller parkeringsplatserna utmed gatan i så stor utsträckning som möjligt.

Så påverkas du

 • Du som kör, går eller cyklar kan passera under hela byggtiden, men tidvis med begränsad framkomlighet.
 • Varulämning och sophämtning fungerar som vanligt.
 • Parkeringsplatser utmed gatan kommer att stängas av tillfälligt under tiden vi bygger om.
 • Vatten och avlopp påverkas inte.
 • Går allt som planerat är vi klara våren 2022.

På sikt bygger vi om hela Fågelsångsstråket

Fågelsångsstråket sträcker sig från St. Jörgens plats i norr till Trädgårdsgatan i söder. Stråket består av Fågelsångsgatan, Norra Storgatan och Södra Storgatan. På sikt planerar vi att bygga om hela Fågelsångsstråket och vi börjar med den norra delen. Syftet med ombyggnaden är att skapa bättre förutsättningar för cyklister, säkrare trafik, bredare trottoarer, få in mer grönska, öppna upp för uteserveringar och skapa platser där människor trivs och vill vara.

Karta

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

 • Måndag-onsdag 08:00-17:00
 • Torsdag 08:00-18:00
 • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right