Naturen hjälper oss att minska erosionen på Fortuna strand

Fortuna strand juni 2021, två månader efter att stranden återuppbyggts och fyllts ut med sand.

De senaste decenniets stormar har tagit hårt på kusten på Fortuna strand. Nu testar vi naturanpassade metoder för att bygga upp stranden och samtidigt skydda kusten mot erosionen från havet. Utredningsarbete pågick under 2020 och ledde till åtgärder under våren 2021.

Gå inte i de nya sanddynerna!

Där vi lagt upp sand för att skydda stranden måste växterna få en chans att etablera sig och binda sanden med sina rötter. Gå därför inte i sanden, utan gå istället runt och ner till vattnet vid någon av trapporna.

Analyser av historiska flygfoton visar att kustlinjen på Fortuna strand har backat och havet krupit upp mot land i en hastighet av 0,5 meter per år. Det kan även många som bor i området intyga och de har också varit med i processen med att välja och utforma de åtgärder vi nu genomför på stranden.

Det här har vi gjort

Vi har byggt upp stranden igen med naturen som utgångspunkt med hjälp av sand och växter för att skydda kusten mot erosionen från havet och för att gynna naturvärden.

  • Vi har tillfört stranden mer sand och uppspolad tång, strandens naturliga byggstenar. Detta arbete hoppas vi kunna fortsätta under vintern 2021/2022, beroende på framför allt materialtillgång. Sanden kommer från återanvänd och provtagen havssand i närheten, bland annat från inseglings-rännan till Ålabodarnas hamn. Med sanden har vi byggt upp sanddyner på land och breddat stranden genom att lägga en del sand i vattnet. Detta ger en buffert av sand inför stormar och minskar risken för att bakomliggande infrastruktur och bebyggelse skadas.
  • Växtligheten som finns på stranden fungerar som naturliga sandbindare och är viktiga både mot erosion och för den biologiska mångfalden. Därför lägger vi extra resurser på att be-vara och stärka den, bland annat genom att strandråg och strandvial ”transplanteras”, det vill säga lyfts bort från en plats intill och läggs upp på de nybyggda sanddynerna.
  • Vi har satt upp sandstaket i flätad pil på stranden.
  • Vi har också förbättrat tillgängligheten till stranden, bland annat med trappor och ramper ner till stranden när dynerna är klara.

En del i ett forskningsprojekt

Arbetet är en del av åtgärderna som utförs inom det EU-finansierade forskningsprojektet LIFE Coast Adapt. Projektet testar forskningens senaste metoder mot kusterosion i full skala. Åtgärderna på Fortuna strand kommer nu att följas upp genom mätningar och inventeringar de kommande två åren. Uppföljningen och utvärderingen kommer därefter att presenteras för bland andra EU. Läs om projektet på helsingborg.se/lifecoastadapt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.