Naturen hjälper oss att minska erosionen på Fortuna strand

Traktor som flyttar växtlighet på Fortuna strand i Helsingborg

De senaste decenniets stormar har tagit hårt på kusten på Fortuna strand. Nu testar vi naturanpassade metoder för att bygga upp stranden och samtidigt skydda kusten mot erosionen från havet. Arbetet startade i mitten av april 2021 och beräknas hålla på under våren.

Gå inte i de nya sanddynerna!

När vi lagt upp sand för att skydda stranden måste växterna få en chans att etablera sig och binda sanden med sina rötter. Gå därför inte i sanden, utan gå istället runt och ner till vattnet vid badplatsen eller vid stenarna. När all sand är på plats bygger vi några nedgångar med trappor så att det enkelt ska gå att komma ner till vattnet.

Analyser av historiska flygfoton visar att kustlinjen på Fortuna strand har backat och havet krupit upp mot land i en hastighet av 0,5 meter per år. Det kan även många som bor i området intyga och de har också varit med i processen med att välja och utforma de åtgärder vi nu genomför på stranden.

Det här gör vi

Vi testar att bygga upp stranden igen med naturen som utgångspunkt med hjälp av sand och växter för att skydda kusten mot erosionen från havet och för att gynna naturvärden.

  • Vi tillför stranden mer sand och uppspolad tång, strandens naturliga byggstenar. Sanden kommer från återanvänd och provtagen havssand i närheten, bland annat från inseglings-rännan till Ålabodarnas hamn. Med sanden bygger vi sanddyner på land och breddar stran-den genom att lägga en del sand i vattnet. När vi förstärker stranden med ny sand och åter-skapar sanddyner skapar vi en buffert av sand inför stormar och minskar risken för att bakomliggande infrastruktur och bebyggelse skadas.
  • Växtligheten som finns på stranden fungerar som naturliga sandbindare och är viktiga både mot erosion och för den biologiska mångfalden. Därför lägger vi extra resurser på att be-vara och stärka den, bland annat genom att strandråg och strandvial ”transplanteras”, det vill säga lyfts bort från en plats intill och läggs upp på de nybyggda sanddynerna.
  • Vi sätter upp sandstaket i flätad pil på stranden.
  • Vi förbättrar också tillgängligheten till stranden, bland annat med trappor och ramper ner till stranden när dynerna är klara.

Det här gör vi under sommaren på Fortuna strand:

  • Det nyflätade pilestängslets stolpar sågas av cirka 15 centimeter ovanför flätningen så att det blir mer enhetligt och prydligt.
  • Vid badplatsen norr om Fortuna skans bygger vi en större huvudnedgång i form av en bred ramp med en stålställning i grunden.
  • Två mindre nedgångar i trä kommer skapas nedanför bebyggelsen där vi nu byggt upp sanddynen.
  • Bryggan med stålställning blir en huvudnedgång för Fortuna strand. De två mindre nedgångarna nedanför bebyggelsen är mer enkla och diskreta.
  • Byggstarten för nedgångarna är tidig sommar. Det är snickare från Skanska som bygger dem.

Vi startade arbetet i mitten av april och håller på under våren 2021. Vi kompletterar eventuellt med mer sand hösten 2021 eller vårvintern 2022.

En del i ett forskningsprojekt

Arbetet är en del av åtgärderna som utförs inom det EU-finansierade forskningsprojektet LIFE Coast Adapt. Projektet testar forskningens senaste metoder mot kusterosion i full skala. Vi hjälper till att förfina metoderna samtidigt som vi gör praktiskt nytta och aktivt motverkar kusterosionens negativa effekter. Här och nu! Läs om projektet på helsingborg.se/lifecoastadapt

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?