LIFE Coast Adapt

Syftet med LIFE Coast Adapt är att hitta förbättrade sätt att skydda kusten mot erosion och havsnivåhöjningar genom att testa och utvärdera olika natur- och ekosystembaserade anpassningar. I Helsingborg testar man bland annat utläggning av sandmotor och återställning av strandprofil.

Projektägare: Region Skåne. Från Helsingborg medverkar stadsbyggnadsförvaltningen. Övriga partners är Länsstyrelsen Skåne, Lomma kommun, Ystad kommun, Kommunförbundet Skåne, Statens Geotekniska Institut och Lunds universitet.

EU-program: Projektet delfinansieras av LIFE.

Kontaktperson: Linda Hellberg, stadsbyggnadsförvaltningen, mejladress

Projektet pågår till den 31 december 2022.