Internationella projekt

Helsingborgs stad har ett pågående samarbete med staden Probolinggo i Indonesien. Man genomför en förstudie med fokus på stadsplanering, i synnerhet frågor som rör cykling. Förstudien finansieras av ICLD, Svenskt internationellt centrum för lokal demokrati.

I maj 2016 besökte politiker och tjänstemän  från Probolinggo Helsingborgs stad för att se hur vi i Helsingborg arbetar med stadsplanering och cykelfrågor. Man beslutade att fortsätta samarbetet och skriva en ansökan till ICLD på ett flerårigt projekt med fokus på stadsplanering, i synnerhet cykelplanering, i Probolinggo.

Kontaktperson: Peter Book, stadsbyggnadsförvaltningen.