Internationella projekt

Helsingborgs stad har flera internationella samarbeten med länder både inom EU och i andra världsdelar. Här samlar vi samarbeten som inte är EU-finansierade, utan har lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt stöd.