Vänorter

Helsingborg har vänortsavtal med fyra städer: Helsingör, Alexandria, Dubrovnik och Pärnu.

Vänortskommittén, som utgörs av kommunfullmäktiges presidium, sköter kontakterna med vänorterna. Kommittén leds av kommunfullmäktiges ordförande.

Helsingör, Danmark

Helsingborgs samarbete med Helsingör sker inom ramen för HH-samarbetet.

Vänortskommittén har vid flera tillfällen gett bidrag till Nordiska litteraturens dag i arrangemang av Föreningen Norden.

Alexandria, USA

Städernas skolor har kontakt med varandra och genom detta har eleverna utbytt erfarenheter inom till exempel kultur och miljö.

Dubrovnik, Kroatien

Varje år utlyser vänortskommittén stipendier till studenter på Campus Helsingborg för fältarbeten i Dubrovnik.

Pärnu, Estland

Vänortskommittén utlyser varje år stipendier till studenter vid Campus Helsingborg för fältarbeten i Pärnu. Dessutom gör studenter från service management en årlig exkursion till Pärnu som en del i sina studier.

Kontakterna mellan Campus Helsingborg och Pärnu College har över tiden utvecklats till att beröra gemensamma forskningsansökningar, ett Erasmus-avtal med både student- och lärarutbyte samt ett Nordplus-finansierat projekt för utbildningar på masternivå.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?