Internationellt

Helsingborgs stad arbetar internationellt för att stärka utvecklingen i Helsingborg och för att bidra till att uppfylla Vision Helsingborg 2035 och stadens övergripande målsättningar.

Helsingborgs stads förvaltningar och bolag deltar i flera internationella projekt och samarbeten. Vi arbetar med HH-samarbetet, i Greater Copenhagen, med EU-projekt, i internationella nätverk, med vänorter och med övriga världen.

Behov och nytta utgör de två främsta prioriteringsgrunderna för internationellt samarbete. Det internationella arbetet är en viktig del av stadens utvecklingsarbete och ger staden möjlighet att växla upp viktiga insatser, testa nya metoder och arbetssätt, att tillsammans med andra lösa gemensamma utmaningar, skapa nätverk, öka kompetensen i organisationen och att öka attraktionskraften för Helsingborg.

Här nedan kan du läsa om några olika områden.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?