HH-samarbetet

För att utveckla livskvalitet och tillväxt i regionen kring norra Öresund arbetar Helsingör och Helsingborg efter en gemensam strategi. Denna strategi bygger på vår vision om hur två städer – år 2035 – blivit en sammanhängande stad.

Inom HH-samarbetet arbetar vi med fokusområdena destinationssamarbete, arbetsmarknad, stadsliv, infrastruktur, skola och kultur.

Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017–2020 (pdf 7,2 MB).

Tidigare strategier och analyser

Helsingborg och Helsingör har tagit fram en gemensam planstrategi för den långsiktiga utvecklingen och lyfter fram dagens unika kvaliteter. Arbetet med den gemensamma planstrategin är en prioriterad insats i strategin En sammanbunden stad 2035. Här kan du läsa mer om En gränslös region – Gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör (pdf 4 MB).

I maj 2015 presenterades en analys av näringslivet i Helsingborg och Helsingör. Analysen beskriver ett antal koncentrationer av branscher i regionen och pekar ut områden med extra stor potential för ett utökat samarbete mellan aktörer på båda sidor av sundet. Här kan du läsa mer om Regionala styrkor och branschkluster i HH (pdf 4 MB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?