Greater Copenhagen

Samarbetet i Greater Copenhagen ska öka hållbar tillväxt och sysselsättning i regionen, och vi arbetar med bland annat marknadsföring, infrastruktur, arbetsmarknad och näringsliv.

Arbetet leds av The Greater Copenhagen & Skåne Committee (GCSC) som är en politisk kommitté för Region Skåne, Region Huvudstaden och Region Själland och alla 79 kommuner i geografin motsvarande regionernas område.

Här är webbplatsen för Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Här är handlingsplanen för Greater Copenhagen 2017 (pdf 1,1 MB).

Här är handlingsplanen för Greater Copenhagen 2018-2019 (pdf 4,1 MB).

Här kan du läsa mer om Helsingborgs arbete inom ramen för Greater Copenhagen.