Greater Copenhagen

Samarbetet i Greater Copenhagen ska öka hållbar tillväxt och sysselsättning i regionen, och vi arbetar med bland annat marknadsföring, infrastruktur, arbetsmarknad och näringsliv.

Arbetet leds av The Greater Copenhagen Committee (GCC) som är en politisk kommitté för Region Skåne, Region Huvudstaden, Region Själland och Region Halland och alla 85 kommuner i geografin motsvarande regionernas område.

Här är webbplatsen för Greater Copenhagen Committee.

Handlingsplan för Greater Copenhagen 2017 (pdf 1,1 MB).

Handlingsplan för Greater Copenhagen 2018-2019 (pdf 4,1 MB).

Handlingsplan för Greater Copenhagen 2020-2021 (pdf 1 MB).

Här kan du läsa mer om Helsingborgs arbete inom ramen för Greater Copenhagen.